Pragopunktura
network of relations

Główną ideą programu Pragopunktura jest relacyjność. Uważamy, że najistotniejszym aktorem przemian Pragi Północ jest sieć relacji łączących użytkowników między sobą i użytkowników ze środowiskiem zabudowanym. Zagęszczanie, rozszerzanie i wzmacnianie tej sieci to główny cel Pragopunktury. Realizowany jest on poprzez cztery główne strategie: Dzielnica Kulturalna Fizycznie, Nowe Formy Starych Zawodów, Ulica jako Pierwotna Przestrzeń Publiczna, Marka Praga Północ, którym przyporządkowane są konkretne działania.
Na obszar opracowania spoglądać można z dwóch dominujących perspektyw: odgórnej i oddolnej.
Perspektywa odgórna przedstawiona jest na mapie dzielnicy oraz mapach pokazujących dzielnicę w odniesieniu do szerszego kontekstu. Proponowane działania przedstawione są tu w uproszczeniu, które pozwala uwidocznić ich kierunki i planowane rezultaty.
Perspektywa oddolna prezentowana jest na przykładzie konkretnych przestrzeni dzielnicy – jej wycinków. Wskazane wycinki reprezentują typy charakterystycznych dla Pragi Północ zasobów i problemów. Przy uwzględnieniu lokalnych rozbieżności proponowane dla tych przestrzeni rozwiązania mogą być stosowane w innych punktach dzielnicy.

Design: 2014
Client:
City of Warsaw
Location:
Praga Północ, Warsaw, Poland
Authors:
Dorota Kabała
Krystian Kwieciński
Maciej Siuda
Jadwiga Zimpel